E-learning Online System
หน้าหลัก  หน้าเว็บบอร์ด


56030
ตอบคำถามในห้อง ม.5/5 วิชาเคมี เมื่อ : จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 20:37:02
ณ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 คาบ3-4
ความว่า สิ่งที่เหมือนกันของกรดและเบสคือ?
ตอบ:ทั้งกรดและเบสสามารถแตกตัวเป็นไอออนและสามารถนำไฟฟ้าได้

53082
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/5 วิชาเคมี ตอบ #1 : จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 23:02:13
วันจันทร์ที่9มกราคม พ.ศ.2560
ถามว่าให้ยกตัวอย่างกรดเเก่มา
ตอตอบHCl HBr Hl,HNO3,HClo4

52920
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/5 วิชาเคมี ตอบ #2 : อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 20:52:33
วันจันทร์ที่9มกราคม พ.ศ.2560
ถามว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ที่มีสมบัติเป็นกรด
ตอบ c จากตารางข้อ2

53045
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/5 วิชาเคมี ตอบ #3 : อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 21:39:23
วันจันทร์ที่9มกราคม พ.ศ.2560
ถามว่าสารละลายใดจัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ที่มีสมบัติเป็นกลาง
ตอบ Dจากตารางข้อ2

teacher
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/5 วิชาเคมี ตอบ #4 : เสาร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 16:39:43
..ให้นักเรียนไปตอบกระทู้ในรายวิชา ว30223 นะคะ เพราะอันนี้เป็นกระทู้รวมค่ะ