E-learning Online System
หน้าหลัก  หน้าเว็บบอร์ด


56114
ตอบคำถามในห้อง ม.5/12 วิชา เคมี เมื่อ : อาทิตย์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 15:53:15
ตอบ 3 ข้อวันที่ 19
ข้อ1 ลองทำดู ข้อ3หน้า4 ตอบ ค. กรด เบส กรด เบส
ข้อ2 จำไม่ได้ -
ข้อ3 ลองทำดู ข้อ7หน้า6 ตอบ ค. HCO3

53427
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/12 วิชา เคมี ตอบ #1 : เสาร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10:57:16
ตอบ2ข้อ เรื่องทฤษฏีกรด-เบส
ลองทำดู ข้อ6. ตอบ ค.
ข้อ7. ตอบ ข.

56120
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/12 วิชา เคมี ตอบ #2 : เสาร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 13:43:21
ตอบ เรื่องทฤษฏีกรด เบส
2 ข้อ
1ข้อ8ตอบว่า Al เป็นกรดเพราะรับอิเล็กตรอนจากN
N เป็นเบสเพราะไห้อิเล็กตรอนกับAl
2ข้อ7 ง ตอบว่า HทูO

teacher
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/12 วิชา เคมี ตอบ #3 : เสาร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 16:40:43
รบกวนนักเรียนไปตอบกระทู้ในรายวิชา ว30223 นะคะ เพราะอันนี้เป็นกระทู้รวมค่ะ

53021
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/12 วิชา เคมี ตอบ #4 : พุธ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09:27:06
ตอบเรื่องการแตกตัวของกรดแก่-เบสแก่
ตอบว่ากรดแก่-เบสแก่แตกตัวผันกลับไม่ได้ เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าอย่างเดียว

52970
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/12 วิชา เคมี ตอบ #5 : พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09:25:08
https://youtu.be/0XTtT9PC_Bc

53331
Re:ตอบคำถามในห้อง ม.5/12 วิชา เคมี ตอบ #6 : พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 19:53:19
https://www.youtube.com/watch?v=wSMBWroL0ss